Friday, September 14, 2018

774. PHÁT HÀNH TRONG THÁNG 9.2018 : ĐẤT CÒN THƠM MÃI MÙI HƯƠNG Thơ Phạm Cao Hoàng (ấn bản năm 2018, có bổ sung 9 bài)

PHÁT HÀNH
TRONG THÁNG 9.2018

ĐẤT CÒN
THƠM MÃI 
MÙI HƯƠNG
Thơ Phạm Cao Hoàng
(ấn bản năm 2018 - có bổ sung 9 bài)


In trên giấy quí đặc biệt linen business paper
Bìa: Đinh Cường
Phụ bản: Đinh Cường   Trương Vũ
Nguyễn Trọng Khôi   Đinh Trường Chinh
Bạt: Nguyễn Xuân Thiệp
Tựa: Phạm Văn Nhàn
Trình bày: Thiên Kim
120 trang – NXB Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ, 9.2018

Muốn có sách, liên lạc với 
Mrs. CÚC HOA:
hoatruong206@yahoo.com

NHẮN TIN:
Để thay thế ấn bản cũ
ĐẤT CÒN THƠM MÃI MÙI HƯƠNGấn bản 2018
sẽ được gửi tặng các bạn trước đây đã order tập thơ này.
Xin các bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi để cập nhật địa chỉ.
Sách sẽ được gửi đến các bạn trong thời gian sớm nhất.