Thursday, September 20, 2018

782. SHIN LIM Sinh năm 1992 ảo thuật gia người Mỹ gốc Canada Quán quân America’s Got Talent

SHIN LIM

Sinh năm 1992,  ảo thuật gia người Mỹ gốc Canada
Quán quân
America’s Got Talent 
2018
Bấm vào ảnh dưới đây để xem: