Thursday, September 27, 2018

792. TIN BUỒN Nhà thơ Vi Khuê qua đời


TIN BUỒN 
Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Nhà thơ
VI KHUÊ 
đã qua đời vào ngày 25 tháng 9 năm 2018 tại Hoa Kỳ, 
hưởng thọ 87 tuổi.

Thành thật chia buồn cùng gia đình.
Nguyện cầu linh hồn người quá cố
sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

TRANG VHNT PHẠM CAO HOÀNG