Wednesday, October 3, 2018

802. TRẦN HOÀI THƯ Gặp lại bạn cũ
Trần Hoài Thư
GẶP LẠI BẠN CŨ


Cuối cùng, sau hơn ba mươi năm, tôi được cơ duyên gặp lại anh, qua tập thơ đầu tay (1) của một người làm thơ quá lâu.

Nói chuyện với anh, chúng tôi nhắc về quán cóc bên đường, với những chiếc ghế bám trụ và những cốc xây chừng trong những ngày bềnh bồng với mây trời và mây tóc... Chúng tôi nhắc lại ngôi nhà bên sông của Trần Kiêu Bạt, và chiếc chiếu rượu quay quần bạn bè bằng hữu... Chúng tôi nhắc lại chiếc vespa màu xanh của anh, như là một phương tiện cho đám bạn xa không nhà không cửa... Chúng tôi cũng kể về bè bạn xưa, những tạp chí cũ, và những ngày tháng chúng tôi làm văn nghệ bên nhau cho đến những ngày bạn bè tan tác lìa bầy. Những Hạc Thành Hoa, Yên Bằng, Yên Uyên Sa, Phù Sa Lộc, Trần Kiêu Bạt, Trần Kiên Thảo, Lê Triều Điển, Phạm Thị Quí, Trần Phù Thế,. Trần Mộng Hoàng, Ưu Thức, Chu Tấn, Bùi Đức Long, Vĩnh Liêm v.v... Ai đi ai ở. Ai còn ai mất. Ai đánh cá, ai chăn trâu làm ruộng. Ai bán cà rem ai đạp xe thồ...

Bây giờ chúng tôi là hai kẻ may mắn hay là hai kẻ lạc bầy. Những khổ nạn của bạn bè chúng tôi không gánh hết, đất đai sông rạch phù sa phì nhiêu như vậy, bao dung như vậy, chúng tôi cũng đành bỏ xa... Ngay cả những bài thơ cũ của một thời yêu dấu lắm nhưng gian nan cũng lắm cũng đành đốt hủy... Nhớ bạn, bíêt bạn một thời làm thơ rất hay, đọc đến thuộc lòng, mà giờ cũng đành tạ tình. Quên hết. Hay nếu có nhớ chăng thì một vài câu... Cùng lứa. cùng thế hệ, cùng giòng máu văn nghệ mà như vậy, huống hồ là thế hệ con cháu mình. Có phải ? 

Không ngờ một ngày tôi bắt được liên lạc lại anh. Và biết anh tiếp tục làm thơ, tiếp tục giỡn bóng chiêm bao nơi đất khách... Mừng lắm. Không biết trong số những người làm thơ viết văn ấy, có còn bao nhiêu người như anh ? 

Tha lỗi cho tôi về những điều kể lể ngoài văn học nghệ thuật này.

Bởi vì tôi muốn nói lên một điều, nếu anh cảm nhận nỗi hạnh phúc với đứa con đầu lòng này thì tôi cũng vậy. Bởi vì ít ra, cũng được góp phần nhỏ bé vào một đứa con tinh thần của một người bạn sau mấy mưới năm trời xa cách.

Viết dưới Hầm Thư Ấn Quán
Tháng 7 - 2003    
(1) Giỡn bóng chiêm bao, Thư Ấn Quán xuất bản và tái bản