Sunday, October 21, 2018

824. GỬI EM, ĐÀ LẠT Nhạc và lời: PHẠM CAO HOÀNG Tiếng hát: NGUYỄN TRỌNG KHÔI (Thực hiện: 18.10.2018)
Bấm vào bản nhạc dưới đây để nghe/xem: