Sunday, October 21, 2018

824. GỬI EM, ĐÀ LẠT Nhạc và lời: PHẠM CAO HOÀNG Tiếng hát: NGUYỄN TRỌNG KHÔI (Thực hiện: 18.10.2018)
GỬI EM, ĐÀ LẠT
Nhạc và lời:
PHẠM CAO HOÀNG
(1974)

Tiếng hát:
NGUYỄN TRỌNG KHÔI
(Thực hiện: 18.10.2018)
Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem: