Wednesday, November 21, 2018

865. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Sleepy Hollow ở 719 Coolidge

TRẦN HOÀI THƯ
Sleepy Hollow ở 719 Coolidge

Ảnh Trần Hoài Thư chụp nơi vườn phía sau nhà, tháng 9.2017

Bởi ở quê nhà tôi không có miếng đất để dung thân
Bởi một triệu đô la cũng không thể tìm ra một mái nhà kỷ niệm
Nên tôi xin coi Sleepy Hollow này là  chỗ cuối đời tôi có mây  tẩm liệm
Có lá vàng  "ngàn thu  im lặng"  tiễn đưa
Ở Boston,  Sleepy Hollow  là nơi an nghỉ của Thoreau (1), Emerson (2)
Ở New York, Sleep Hollow là nơi Washington Irving (3)  an nghỉ
Nhưng ở đó có bao giờ  nghe tiếng con chim gõ mõ
Tụng kinh hoài trên những gốc sồi, phong ?
Và những mộ bia nằm im lặng ngàn năm
Có bao giờ thấy những bầy nai kéo về thăm viếng?

TRẦN HOÀI THƯ
21.11.2018 

(1) Henry David Thoreau was an American essayist, poet, philosopher, abolitionist, naturalist, tax resister, development critic, surveyor, and historian.

Bia của nhà thơ Thoreau tại Sleepy Hollow Cementery Boston, MA

(2) Ralph Waldo Emerson (May 25, 1803 – April 27, 1882) was an American essayist, lecturer, philosopher, and poet
(3) Washington Irving (April 3, 1783 – November 28, 1859) was an American short story writer, essayist, biographer, historian, and diplomat of the early 19th