Sunday, December 23, 2018

908. Thơ TRỊNH Y THƯ Nghìn thu từ độ

Trịnh Y Thư - Ký họa của nữ họa sĩ Ái Lan (2016)


1.
Giật mình tiếng khánh nhẹ khua
   ngẩn ngơ chiếc lá chuyển mùa bay sang
   duềnh quyên bóng động hai hàng
   nghìn thu từ độ vẫn bàng hoàng trôi.

2.
Nghe trong cô quạnh tiếng mưa
   rơi thầm vào những bến bờ mù tăm
   rừng xưa lỡ hẹn trăm năm
   ngoảnh trông mộ chí chỗ nằm mộng dư.

3.
Chỗ sâu có vũng nước xanh
   hai đầu khuya trắng vin cành cầm xem
   từ khi nhặt được bóng em
   tôi đêm áo trắng buông rèm ngủ say.
  
4.
Trông ra bờ bụi cồn sương
   từ trong cô tịch cuối đường vô âm
   đòng đòng một dải mưa dầm
   đau đau vạt cỏ âm thầm nước non.

5.
Trăng ma mộ khép ơ hờ
   biển xanh đi biệt biết giờ nơi nao
   từ đây cất một tiếng chào
   vọng về cõi ấy đi vào nghìn thu.

TRỊNH Y THƯ