Tuesday, January 8, 2019

837. DUYÊN Ba mùa đông

Phố mùa đông, oil on canvas, dinhcuong


        Đinh Cường in nostalgia

ba năm rồi
vầng trăng khuyết sao hoài
lơ lửng mãi
cánh chim mầu đỏ gạch. tìm về
bên hiên nhà, mỗi độ xuân sang.

chiếc cầu xưa. in bóng
ai. soi mình trong dòng suối
nước còn buồn. nên lặng lẽ. trôi…

hoa xuyên tuyết cựa mình
đón Phục Sinh, bừng chào đời mới
viên cuội trắng phơi mình
suối cạn. nước trong veo.

hương cà phê Starbucks. thơm
phảng phất. trời se lạnh
sketches, đoạn ghi rời
lơ lửng. bay…

lá thu rơi. mùa thu về. sao buồn quá
lá ngập sân nhà
nhớ bóng người. cào lá. đêm xưa.

tuyết lạnh
ngày mùa đông. một người xa
sao trắng quá
từ đó. đường đời. buồn
cũng quạnh hiu…
theo.

một mùa đông
hai mùa đông
ba mùa đông
….
duyên
January, 2018