Wednesday, January 2, 2019

926. GIỚI THIỆU THƯ QUÁN BẢN THẢO SỐ 83 • THÁNG 1.2019GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI

THƯ QUÁN
BẢN THẢO
SỐ 83 • THÁNG 1.2019

Chủ đề:
10 KHUÔN VĂN VĂN NGHỆ
HY SINH TRONG CHIẾN TRANH
   Y UYÊN   DOÃN DÂN  
HOÀI LỮ   DZŨNG CHINH   SONG LINH  
HOÀNG YÊN TRANG   NGHIÊM SỸ TUẤN   TRẦM KHA  
NGUYỄN PHƯƠNG LOAN   PHAN HUY MỘNG


Ngoài phần chủ đề còn có các sáng tác mới của:
  TRẦN HOÀI THƯ   PHẠM VĂN NHÀN   TÔ THẨM HUY   NGỌC BÚT 
NGUYỄN AN BÌNH   LÊ VĂN TRUNG   CÁI TRỌNG TY   VIÊM TỊNH
TRẦN DZẠ LỮ  TRẦN VẠN GIà  NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM
TRANG LUÂN   UYÊN HÀ   CAM LI NGUYỄN THỊ MỸ THANH

300 trang, không bán, chỉ dành tặng thân hữu và độc giả.

Muốn có số báo trên,
liên lạc với nhà văn Trần Hoài Thư:

tranhoaithu16@gmail.com