Wednesday, January 9, 2019

942. Thơ ĐINH TRƯỜNG CHINH UốngTranh Đinh Trường Chinh

uống hết tháng
uống hết ngày
niềm vui cùng nỗi buồn này
cứ tan

uống 
giọt lệ lẫn
tiếng cười 
uống cái không 
uống chút lười
tháng
năm

mùa đông rơi xuống căn phòng 
rơi trên giấc ngủ
chưa xong
một đời .

đtc
January 10, 2019