Thursday, January 31, 2019

972. ANH CHO EM MÙA XUÂN Thơ Kim Tuấn – Nguyễn Hiền phổ nhạc Ca sĩ: Hồ Hoàng Yến
A N H   C H O   E M
MÙA XUÂN
Thơ Kim TuấnNguyễn Hiền phổ nhạc
Ca sĩ: Hồ Hoàng Yến

Bấm vào ảnh dưới đây
để nghe Hồ Hoàng Yến trình bày ca khúc
ANH CHO EM MÙA XUÂN