Monday, February 18, 2019

1001. DẠ TÂM KHÚC: Thơ Thanh Tâm Tuyền - Phạm Đình Chương phổ nhạc - Tiếng hát Duy TrácThơ Thanh Tâm Tuyền
Phạm Đình Chương phổ nhạc

DẠ TÂM KHÚC
Tiếng hát Duy Trác
Thực hiện PPS: Trương T. Hùng

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
Duy Trác trình bày ca khúc Dạ Tâm Khúc

Chân dung Mai Hoa, sơn dầu trên giấy, 20” x 30”, 
dinhcuong, 1983