Wednesday, February 6, 2019

982. Bài tango cho riêng em - Sáng tác: Hoàng Nguyên Trình bày: Hồ Hoàng Yến
I TANGO
CHO RIÊNG EM
Sáng tác: Hoàng Nguyên
Trình bày: Hồ Hoàng Yến

 Bấm vào ảnh dưới đây 
nghe Hồ Hoàng Yến trình bày ca khúc
BÀI TANGO CHO RIÊNG EM