Friday, March 8, 2019

1031. TÔI ĐỨNG TRÊN ĐỒI MÂY TRỔ BÔNG Thơ Phạm Công Thiện - Lê Uyên Phương phổ nhạcThơ Phạm Công Thiện
Lê Uyên Phương phổ nhạc

TÔI ĐỨNG
TRÊN ĐỒI
MÂY TRỔ BÔNG
Tiếng hát Lê Uyên Phương

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe:

Hommage à Lê Uyên Phương, dinhcuong