Sunday, March 10, 2019

1037. Thơ Phạm Văn Bình Phạm Duy phổ nhạc CHUYỆN TÌNH BUỒN Tiếng hát Duy QuangThơ Phạm Văn Bình
Phạm Duy phổ nhạc
CHUYỆN
TÌNH BUỒN
Tiếng hát Duy Quang

Bấm vào bản nhạc dưới đây để nghe/xem: