Thursday, March 14, 2019

1043. Thơ LÊ VĂN TRUNG Đêm trắng

Ảnh: Google image


Ta mời
Trắng một đêm nay
Người không uống
Một ta say
Một mình

Trải lòng ta với mông mênh
Giọt sương độ lượng rơi mềm nỗi đau
Trải lòng ta với biển dâu
Dòng sông còn những nông sâu cõi người

Ta mời
Rượu đắng trên môi
Không còn ai
Chén rượu mời
Phai men

Cuối bờ là cõi lãng quên
Cuối dòng là bóng thuyền lênh đênh về

Ta mời
Trắng một đêm say
Thuyền ai
Hay bóng người ngoài vô biên ?

LÊ VĂN TRUNG