Monday, March 25, 2019

1062. NGÀY XƯA HOÀNG THỊ Thơ Phạm Thiên Thư Phạm Duy phổ nhạc Tiếng hát Thái ThanhThơ Phạm Thiên Thư
Phạm Duy phổ nhạc
NGÀY XƯA
HOÀNG THỊ
Tiếng hát Thái Thanh

Bấm vào ảnh dưới đây nghe Thái Thanh trình bày ca khúc 
NGÀY XƯA HOÀNG THỊ: