Saturday, March 30, 2019

1068. DIỄM XƯA Nhạc Trịnh Công Sơn Tiếng hát Khánh LyDIỄM XƯA
Nhạc Trịnh Công Sơn
Tiếng hát Khánh Ly
Bấm vào ảnh dưới đây 
nghe Khánh Ly trình bày ca khúc Diễm Xưa

Trịnh Công Sơn by đinh trường chinh