Friday, April 12, 2019

GIỚI THIỆU THƯ QUÁN BẢN THẢO số 84 – tháng 4/2019

GIỚI THIỆU

THƯ QUÁN
BẢN THẢO
số 84 – tháng 4/2019
Chủ đề: Tưởng nhớ 9 bằng hữu cộng tác viên


Ngoài phần chủ đề, còn có các mục thường xuyên
với bài vở của:
Nguyễn An Bình, Ngọc Bút,
Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh,
Nguyễn Âu Hồng, Nguyễn Thanh Châu,
Nguyễn Dương Quang, Phạm Cao Hoàng,
Lê Thị Hoài Niệm, Trần Thị Nguyệt Mai, Trần Hoài Thư.

Muốn có số báo trên, xin liên lạc với nhà văn Trần Hoài Thư:
tranhoaithu16@gmail.com