Wednesday, May 1, 2019

1100. NGÀY TRỞ VỀ Nhạc Phạm Duy Tiếng hát Duy Khánh
NGÀY TRỞ VỀ
Nhạc Phạm Duy
Tiếng hát Duy Khánh

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
Duy khánh trình bày ca khúc Ngày Trở Về