Friday, May 10, 2019

1113. GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI : NGÔN NGỮ SỐ RA MẮT – THÁNG 5.2019GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI

NGÔN NGỮ
Tạp chí văn học nghệ thuật mỗi năm ra 6 số
SỐ RA MẮT – THÁNG 5.2019

NHÓM CHỦ TRƯƠNG:
Luân Hoán  Song Thao  Nguyễn Vy Khanh 
Hồ Đình Nghiêm  Lê Hân


320 trang, khổ 6 “ x 9”, in ấn và trình bày rất đẹpThư và bài vở xin gửi về:
Luân Hoán     lebao_hoang@yahoo.com
Song Thao     tatrungson@hotmail.com

Muốn mua báo dài hạn hoặc từng số, xin liên lạc với:
Mr. Lê Hân: han.le3359@gmail.com
Phone: 
(408) 722-5626
__________________________________________________________________________

TRANG VHNT PHẠM CAO HOÀNG
XIN GỬI LỜI CHÚC MỪNG ĐẾN NHÓM CHỦ TRƯƠNG
VÀ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU ĐẾN ĐỘC GIẢ.