Wednesday, May 22, 2019

1131. CHIỀU TRÊN PHÁ TAM GIANG Thơ Tô Thùy Yên - Trần Thiện Thanh phổ nhạc - Tiếng hát Lê Uyên & Thiên KimCHIỀU TRÊN
PHÁ TAM GIANG
Thơ Tô Thùy Yên
Trần Thiện Thanh phổ nhạc
Tiếng hát Lê Uyên & Thiên Kim
Bấm vào ảnh dưới đây để nghe / xem:

Tô Thùy Yên, ghi nhanh bút sắt, dinhcuong, 1986