Wednesday, July 17, 2019

1194. PHẠM CAO HOÀNG Lục bát cho Tuy Hòa

Cầu Đà Rằng (Tuy Hòa), photo by Phạm Cao Hoàng, 9.2017


SAU CHIẾN TRANH TRỞ LẠI TUY HÒA

khi về thăm lại cố hương
thấy quê nhà nghĩ càng thương quê nhà
hắt hiu một bóng mẹ già
một ngôi mộ cỏ xanh và khổ đau
bâng khuâng một chút vườn sau
ngậm ngùi ngõ trước lao xao nắng vàng
đã qua chưa cuộc điêu tàn
đám mây năm cũ biết tan nơi nào

Tuy Hòa, 1976


MÂY TRẮNG

Tặng anh Trần Huiền Ân

ngày đi về phía mặt trời
tôi nghe tiếng gọi của người năm xưa
và nghe tiếng mẹ ầu ơ
bên dòng sông với đôi bờ quạnh hiu
xóm thôn một thuở tiêu điều
gian nan cùng với cuộc phiêu lãng này
ngày về trắng hai bàn tay (*)
người về ôm lấy cụm mây trắng buồn
khói ngày xưa ấy còn vương
sương còn đọng lại bên dòng cổ thi
ngày về nhớ lúc ra đi
biển gào lên khúc biệt ly sao đành
vậy mà… 
biền biệt bao năm

Virginia, 2009
(*) BÀI HÁT NGÀY VỀ, thơ Trần Huiền Ân


42 NĂM, CHƯA QUÊN!

vậy là bốn mươi hai năm
từ khi giã biệt dòng sông quê nhà
từ khi từ biệt Tuy Hòa
tôi lên Đà Lạt rồi qua Hoa Kỳ
đi thì vẫn cứ phải đi
trở về thì vẫn đôi khi phải về
dẫu gì đất cũng là quê
là hương của những ngày xưa êm đềm
dẫu gì máu cũng về tim
vườn xưa vẫn nhớ tiếng chim thiếu thời
và tôi nhớ tuổi thơ tôi
chiều thu nhớ nắng đêm ngồi nhớ trăng
mùa đông nhớ một chỗ nằm
về đây lại nhớ những năm tháng buồn
bốn mươi hai năm, chưa quên!

Tuy Hòa, 28.9.2017 

Dòng sôn quê nhà, đoạn chảy qua cầu Đà Rằng,
photo by Phạm Cao Hoàng, 9.2017