Monday, July 22, 2019

1201. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung nhà văn Nguyễn Tường Giang Sơn dầu trên bố, 18” x 24”, hoàn tất 22/7/2019


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Chân dung nhà văn Nguyễn Tường Giang
Sơn dầu trên bố, 18” x 24”,  hoàn tất 22/7/2019


Nhân vật và tranh tại studio Trương Vũ ngày 22.7.2019