Sunday, August 4, 2019

1211. Thơ NGUYỄN AN BÌNH Một ngày ở điền trang Lộc Xuân


Photo by PCH – May 9. 2017


Viết tặng nhà thơ Lê Phương Nguyên
và thân hữu tập san Quán Văn.

Đi qua vùng đất đỏ
Về điền trang Lộc Xuân
Sương còn thơm hương cỏ
Nắng một ngày tháng năm.

Mây giăng mờ bóng núi
Ôm trọn ngọn Chứa Chan
Thi gan cùng nhật nguyệt
Ẩn sĩ giữa hồng trần.

Phát rẫy một vạt rừng
Chôn mình trong cô độc
Quên một thời lao lung
Nhuộm thời gian bạc tóc.

Không đành làm hạt bụi
Nát cỏ dại ven đường
Thơ bay ngàn cánh hạc
Hòa nhịp sóng trùng dương.

Thơm chén rượu bồ quân
Ấm nồng tình tri ngộ
Ngước nhìn tiếng ve ngân
Nắng vàng tươi màu gió.

Nghe bài thơ anh đọc
Chợt nghe máu về nguồn
Nhớ một thời tang tóc
Quê nhà đâu quê hương?

NGUYỄN AN BÌNH
7 tháng 5.2017
Nguồn: Thư Viện Sáng Tạo


Nhà thơ Lê Phương Nguyên - Ảnh Nguyễn Hữu, May 7, 2017