Thursday, August 8, 2019

1214. GREENFIELDS Sáng tác và trình bày: THE BROTHERS FOUR (HOA KỲ)GREENFIELDS
Sáng tác và trình bày:
THE BROTHERS FOUR (HOA KỲ)

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
ban nhạc THE BROTHERS FOUR
trình bày ca khúc GREENFIELDS (1960)