Tuesday, August 13, 2019

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI : ÂM TUYẾT ĐỎ THỜI GIAN Tập thơ thứ 12 © nhà thơ Nguyễn Lương VỵGIỚI THIỆU SÁCH MỚI


Văn Học Press
22 Agostino, Irvine, CA 92614 USA • vmail: +1-949-981-3978
email: vanhocpress@gmail.com • Facebook: Van Hoc Press

Trân trọng giới thiệu:
ÂM TUYẾT
ĐỎ THỜI GIAN
Tập thơ thứ 12 © nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ

Bạt © Nguyễn Thị Khánh Minh, Tô Đăng Khoa, Lê Lạc Giao
Bìa © Nguyễn Lương Vỵ, Lê Giang Trần
Văn Học Press xuất bản, tháng 8/2019
188 trang, giá bán USD 15.00
Tìm mua trên Barnes & Noble
Search Keywords: am tuyet do thoi gian
Hoặc bấm vào đường dẫn sau:
https://www.barnesandnoble.com/w/am-tuyet-do-thoi-gian-vy-nguyen-luong/
1132624431?ean=9781078701051