Wednesday, September 4, 2019

1242. CHIỀU NEW DELHI Nhạc và lời: PHẠM CAO HOÀNG Tiếng hát: NGUYỄN TRỌNG KHÔICHIỀU 
NEW DELHI
Nhạc và lời: PHẠM CAO HOÀNG
Tiếng hát: NGUYỄN TRỌNG KHÔI

Bấm vào bản nhạc dưới đây để nghe
Nguyễn Trọng Khôi trình bày ca khúc Chiều New Delhi