Friday, September 6, 2019

1245. SỐNG ĐẸP TUỔI GIÀ Thơ GHYSLAINE DELISLE - Thân Trọng Sơn dịch và giới thiệu

Photo : http://lenirvana.over-blog.com/

SỐNG ĐẸP TUỔI GIÀ

Sống đẹp tuổi già là vui sống,
Không ăn năn, không nuối tiếc gì.
Cứ tiến bước, lòng không hãi sợ,
Tuổi nào mà chẳng đẹp, chẳng vui.

Già sống đẹp, già trong thể chất,
Khỏe trong, ngoài đẹp, cố giữ luôn.
Không từ chối nếu cần gắng sức,
Tuổi già đâu phải tuổi hoàng hôn.

Sống đẹp tuổi già là tự nguyện
Đưa tay cứu đỡ kẻ lạc đường,
Kẻ mất niềm tin vào cuộc sống,
Nghi ngờ lòng tương ái tương thân.

Già sống đẹp, lạc quan tích cực
Không tiếc thương kỷ niệm ngày xuân.
Tóc điểm sương lòng đầy hãnh diện,
Sống hạnh phúc vẫn còn thời gian.

Già sống đẹp tình yêu chan chứa,
Biết cho đi chẳng đợi báo đền.
Dù nơi đâu, cứ sang ngày mới
Vẫn có người chào hỏi thân quen.

Sống đẹp tuổi già là hy vọng,
Hằng đêm đi ngủ lòng thấy vui.
Đến lúc trang sách đời khép lại,
Bình tâm tự nhủ tạm biệt thôi.

THÂN TRỌNG SƠN
chuyển ngữ


VIEILLIR EN BEAUTÉ

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur
Sans remord, sans regret, sans regarder l’heure
Aller de l’avant, cesser d’avoir peur,
Car à chaque âge se rattache un bonheur.
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps,
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L’âge n’a rien à voir avec la mort.

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce,
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.
Être fier d’avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour;
Car, où que l’on soit, à l’aube du jour,
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir,
Être content de soi en se couchant le soir,
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu’au fond, c’est n’est qu’un au revoir.

GHYSLAINE  DELISLE