Wednesday, October 9, 2019

1268. KHI TÔI CHẾT HÃY ĐEM TÔI RA BIỂN Thơ Du Tử Lê Phạm Đình Chương phổ nhạc Tiếng hát Đinh Ngọc

KHII CHẾT
HÃY ĐEM TÔI RA BIỂN
Thơ Du Tử Lê
Phạm Đình Chương phổ nhạc
Tiếng hát Đinh Ngọc

Bấm vào bức tranh dưới đây để nghe:

Chân dung Du Tử Lê, sơn dầu trên giấy, 18” x 20”, đinhcuong