Saturday, November 2, 2019

1292. ĐINH CƯỜNG - PHẠM CAO HOÀNG Hai bài thơ viết ngày 17.3.2013

Yellow rose - Google image


Chiều vang xa tiếng quạ
rừng khô cây đứng trơ
suối cạn dòng sỏi lạnh
người đi trong mưa thưa

ngày này chị khổ nạn [1]
hai năm mà như mơ
nhớ lần đến thăm chị
chị đứng ngồi khó khăn

bình hoa vàng tươi nở
như thầm thì cúc hoa [2]
như quỳ rừng đà lạt [3]
bao năm xa nhớ nhà

chiều tôi về tiếng quạ
oác oác giọng kêu khàn
tiếng kêu đầy mãnh lực
niềm vui anh chứa chan…

Virginia, 17.3.2013
ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)
[1] chị bị tai nạn xe nay đã lành hẳn
[2] tên loài hoa cũng là tên chị
[3] chữ của Phạm Công Thiện


Red rose - Google image


ngày tôi trở lại miền đông
tôi mang theo một nụ hồng cao nguyên 
vẫn là tôi, vẫn là em
vẫn khu vườn cũ, vẫn thềm nhà xưa
đi cùng tôi nhé, Cúc Hoa
trên con đường mịt mù mưa xứ người
và xin cảm tạ đất trời
đã cho em lại nụ cười hồn nhiên
đi cùng tôi, giọt sương đêm
nhẹ nhàng như nhạc và hiền như thơ
mơ cùng tôi nhé, Cúc Hoa
giấc mơ Đà Lạt thời chưa biết buồn 
vẫn là tôi, vẫn là em
vẫn khu rừng lạnh tiếng chim gọi đàn
vẫn là mây trắng ngàn năm

PHẠM CAO HOÀNG
Virginia, 17.3.2013
(Để nhớ ngày này hai năm trước)

CÚC HOA, GIẤC MƠ ĐÀ LẠT, THỜI CHƯA BIẾT BUỒN
Tranh Đinh Cường được vẽ cùng ngày với hai bài thơ trên, 17.3.2013