Wednesday, December 4, 2019

1346. TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS Sáng tác: JOHN DENVER • BILL DANOFF • TAFFY NIVERT Trình bày: LAURA DUNLEAShenandoah Một Sáng Thu:
Sơn dầu trên bố, 30” x 24”, thực hiện tháng 10, 2011.
Tranh Trương Vũ
_________________________________________________
D
Trong bài hát TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS,
dòng sông Shenandoah, những con đường, 
cùng với rặng núi Blue Ridge Mountains (West Virginia)
được nhắc đến như một nơi chốn với nhiều kỷ niệm,
dù đi đâu cũng muốn quay về,

TAKE ME HOME,
COUNTRY ROADS
Sáng tác đầu thập niên 70 bởi:
JOHN DENVER •  BILL DANOFF • TAFFY NIVERT
      
Trình bày:  LAURA DUNLEA

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem LAURA DUNLEA
trình bày ca khúc TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS