Monday, December 9, 2019

1353. ĐINH CƯỜNG Thức dậy nửa khuya ngồi nhớ rừng lau

Trong ảnh: Đinh Cường - Photo by Phạm Cao Hoàng, Virginia, 8 May 2014


Khi về ngả nón chào nhau
bên đèo còn hẹn rừng lau đợi chờ
( Tuệ Sỹ )

Rừng lau thưa trong mưa
gió đổi mùa. tháng Chạp
từng đàn chim bay xa
trốn rét về phương  nào
khuya rất buồn rất nhớ
dòng sông ven rừng lau
núi cao. lau trắng ấy
như gọi sương mù về
một người qua đèo cao
phất phơ lau trắng vẫy
lũng sâu mờ chân mây
gió trên rừng thổi mãi
nửa khuya vừa thức dậy
lau sậy ngoài rừng mưa
hú tiếng dài Không Lộ
vang xa và buồn chưa.

Virginia,  December 2, 2015
ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)