Thursday, December 19, 2019

1371. GIÁNG SINH Ở JÉRUSALEM NOËL À JÉRUSALEM Sáng tác và trình bày: ENRICO MACIAS (Ca nhạc sĩ người Pháp gốc Algérie)GIÁNG SINH
Ở JÉRUSALEM
NOËL À JÉRUSALEM

Sáng tác và trình bày:
ENRICO MACIAS
(Ca nhạc sĩ người Pháp gốc Algérie)

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem: