Monday, December 23, 2019

1377. NẾU NGÀY MAI CHÚA ĐẾN Sáng tác: VERN GOSDIN Trình bày: OWEN MACIF JESUS COMES
TOMORROW

NẾU NGÀY MAI CHÚA ĐẾN

Sáng tác:
VERN GOSDIN
Trình bày:
OWEN MAC

Nếu Chúa danh thời gian để đến với bạn vào ngày mai, bạn sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của Người không hay chỉ dối trá để che dấu sự thật? Bạn sẽ mở rộng vòng tay để đón Người không? Nếu Chúa gọi tên bạn, bạn sẽ sẵn sàng để lại của cải trần gian này để ra đi không? Liệu bạn sẽ xưng tội liên tục 4 ngày chủ nhật hay không? Nếu bầu trời giữa trưa bỗng nhiên trở thành đen kịt như lúc nửa đêm và bạn nhận ra rằng chẳng bao lâu nữa Chúa sẽ đến, liệu bạn sẽ xin Người tha thứ hay không hay là chỉ vươn tới để cầm lấy bàn tay của Người? Nếu ngày mai Chúa đến, rồi thì việc gì sẽ xảy ra? (PCH ghi lại từ tiếng Anh)

Bấm vào ảnh dưới đây
để nghe OWEN MAC trình bày ca khúc 
IF JESUS COMES TOMORROW.
Owen Mac là một ca sĩ còn rất trẻ, sinh năm 2003,
người Bắc Ái Nhĩ Lan (Northern Ireland).
Bài hát trong video này được Owen Mac thu âm
cách đây 1 năm, khi ấy Owen Mac mới 15 tuổi.
  


Lời bài hát
IF JESUS COMES TOMORROW
By VERN GOSDIN

If Jesus comes tomorrow to spend some time with you
Would you answer all His questions or lie to hide the truth
Would you welcome Him with open arms or even let Him in
If Jesus comes tomorrow what then

If Jesus calls your number could you leave today
Are you ready to lay down your worldly goods and walk away

Would it take a month of Sundays just to tell Him of your sin
If Jesus comes tomorrow what then

If the sky turns black as midnight in the middle of the day
And somehow you knew that Jesus would soon be on His way
Would you have to beg forgiveness or could you reach out and take His hand
If Jesus comes tomorrow what then