Thursday, December 26, 2019

1382. Tranh ĐINH CƯỜNG Thiếu nữ trên đồi Domaine de Marie Đà Lạt

Tranh
ĐINH CƯỜNG

THIẾU NỮ TRÊN ĐỒI DOMAINE DE MARIE ĐÀ LẠT
sơn dầu, 24"x30", dinhcuong