Tuesday, January 21, 2020

1421. AI LÊN XỨ HOA ĐÀO Sáng tác: Hoàng Nguyên Trình bày: Khánh LyAI LÊN
XỨ HOA ĐÀO
Sáng tác: Hoàng Nguyên
Trình bày: Khánh Ly

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
KHÁNH LY trình bày ca khúc AI LÊN XỨ HOA ĐÀO

Chân dung Khánh Ly
sơn dầu trên giấy 18 x 24 in,  đinhcường