Monday, February 10, 2020

1447. Thơ NGUYỄN AN BÌNH Một ngày ở điền trang Lộc Xuân

Đồng cỏ trong xóm tôi - Photo by Phạm Cao Hoàng (2018)


Tặng anh Lê Phương Nguyên và các bạn
của tôi trong chuyến đi Xuân Lộc ngày 7.5.2017

Đi qua vùng đất đỏ
Về điền trang Lộc Xuân
Sương còn thơm hương cỏ
Nắng một ngày tháng năm.

Mây giăng mờ bóng núi
Ôm trọn ngọn Chứa Chan
Thi gan cùng nhật nguyệt
Ẩn sĩ giữa hồng trần.

Phát rẩy một vạt rừng
Chôn mình trong cô độc
Quên một thời lao lung
Nhuộm thời gian bạc tóc.

Không đành làm hạt bụi
Nát cỏ dại ven đường
Thơ bay ngàn cánh hạc
Hòa nhịp sóng trùng dương.

Thơm chén rượu bồ quân
Ấm nồng tình tri ngộ
Ngước nhìn tiếng ve ngân
Nắng vàng tươi màu gió.

Nghe bài thơ anh đọc
Chợt nghe máu về nguồn
Nhớ một thời tang tóc
Quê nhà đâu quê hương?

Xuân Lộc 7/5/2017
NGUYỄN AN BÌNH