Friday, February 14, 2020

1453. MY FUNNY VALENTINE Sáng tác: Richard Rodgers / Lorenz Hart Trình bày: Alice Fredenham
MY FUNNY
VALENTINE

Sáng tác: Richard Rodgers / Lorenz Hart
Trình bày: Alice Fredenham

 Bấm vào ảnh dưới đây 
nghe Alice Fredenham trình bày ca khúc
MY FUNNY VALENTINE