Wednesday, February 19, 2020

1461. LES GARÇONS ET LES FILLES Sáng tác và trình bày: Françoise Hardy (1962)
TOUS
LES GARÇONS
ET LES FILLES
Sáng tác và trình bày:

Françoise Hardy

 (1962)
Bấm vào ảnh dưới đây để nghe: