Monday, February 24, 2020

1467. ĐINH CƯỜNG Ghi rời chiều cuối tuần

Trong ảnh: Đinh Cường - Photo by Phạm Cao Hoàng, Virginia, 8 May 2014


gởi nguyễn hữu,

Nếu có nguyễn hữu chắc
sẽ bấm cho nhiều tấm hình
ví dụ như chiều nay về
trên con đường mòn. cả
cánh rừng màu xanh lá non
điểm rất nhiều những cánh
hoa dogwood trắng. trời
nhiều lớp mây xám bay về
như cơn mưa giông sắp tới

như chiều ở đại lào bữa nọ
sơn núi được phượng dìu về
giữa hai hàng thông xanh
vùng đồi phương bối cũ

nếu có nguyễn hữu sẽ chụp
cho nhiều tấm hình. một
người về giữa chiều tà. rừng
màu xanh lá cây như tranh
henri rousseau huyền hoặc

huyền hoặc như hai người
đàn ông đạp xe giữa trưa sàigòn [*]
nắng gắt.vẫn luôn mặc complet
xám. hỏi vì sao. sơn núi trả lời
chỉ vì để phân biệt với mấy
người trên rừng về. đầy đường phố

nếu có nguyễn hữu sẽ chụp
cho tấm hình. để thành tôn
mới phone thăm khi chiều
nói thấy anh nhớ nhiều đàlạt …

Virginia, 25.4.2014
ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)

[*] Những ngày sau 30 - 4 -75  Nguyễn Đức Sơn hay đạp xe cùng người bạn vong niên Giản Chi, luôn mặc complet…Khi cụ Giản Chi mất, Nguyễn Đức Sơn đã làm bài ĐIẾU GIẢN CHI

ĐIẾU GIẢN CHI

Cháu mang trà xuống cụ đây
Tự nhiên trong đó núi mây ướp rồi
Vừa gần gũi vừa xa xôi
Nhớ khi đối ẩm bồi hồi tương tri
Tóc xanh đầu bạc sá gì
Kẻ Nam người Bắc ừ thì bắt tay
Lựu đạn lườm mít dao phay
Chúng ta thương tiếc cái khay đựng trà

( Nguyễn Đức Sơn đọc qua phone và Đinh Cường ghi lại) 

Phượng dìu Sơn Núi về. 
Đại Lào - Blao,11.2013 -  Ảnh: Nguyễn Hữu

Nguyễn Hữu - Bửu Ý - Đinh Cường - Nguyễn Dương Quang
trước căn nhà Nguyễn Đức Sơn ở Dran xưa
Dran 11.2013 - Ảnh: Nguyễn Quang Chơn