Saturday, February 15, 2020

Giới thiệu 2 tập tản văn của BS Đỗ Hồng NgọcGIỚI THIỆU SÁCH MỚIVỀ THU XẾP LẠI
Tập tản văn của
ĐỖ HỒNG NGỌC

BIẾT ƠN MÌNH
Tập tản văn của
ĐỖ HỒNG NGỌC

Hai cuốn sách hay, rất đáng đọc
và cần thiết cho mọi tủ sách gia đình.
Liên lạc với tác giả:
dohongngocbs@gmail.com