Saturday, March 14, 2020

1488. ĐINH CƯỜNG Thương cây cây nở hoa

Tranh Henri Rousseau: NGƯỜI DỤ RẮN - Oil on canvas


gởi người yêu hoa cỏ,

Nửa khuya hoa trang nở
trắng như đôi bông tai
chậu lá xanh bóng mượt
mùa lạnh đem vô nhà

thương cây cây nở hoa
nhiều đêm hoa chanh thơm
có tiếng gì kêu rắc
tiếng cành  lá khô rụng

tiếng động trong đêm khuya
nhiều khi nghe gió hú
trườn như rắn xanh Rousseau
quấn qua rừng tối sẫm

tôi dụ đại hồ cầm
kéo tiếng trầm rồi dứt
cho tôi đi ngủ tiếp
sáng dậy cùng lớp băng

mùa đông như đã đến …

Virginia, November 28, 2015
ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)


BẤM VÀO ẢNH DƯỚI ĐÂY
ĐỂ XEM 140 BỨC TRANH CỦA HỌA SĨ NGƯỜI PHÁP
HENRI ROUSSEAU (1844-1910)