Wednesday, March 25, 2020

1506. ĐINH CƯỜNG Chỉ mình tôi đứng lại

CẢNH LÀNG VITEBSK - TRANH CHAGALL


Tặng Nguyễn Sông Ba

Đường làng trong xóm tôi  
nhớ đường làng Witebsk
ôi một thời Chagall
với làng quê nghèo khổ

mà vẫn cưới Bella
viết tự truyện Đời Tôi [1]
kể những ngày thơ ấu
một thời ham sắc màu

sau này thành danh họa
vẫn trái tim yêu thương
hướng về quê nhà cũ
hướng về con đường làng

đường làng trong xóm tôi 
mỗi ngày đi đón cháu
với tâm hồn rất thơ. PCH
chụp những cụm mây đứng lại

mà mây thì bay đi
chỉ mình tôi đứng lại… 

Virginia, June 20, 2014  

ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)

[1] Đời Tôi – Ma Vie. Marc Chagall viết cuốn tự truyện duy nhất này bằng tiếng Nga. Bella Chagall, vợ ông, đã dịch ra Pháp ngữ cho nhà xb Stock- Paris (1931). Bản dịch tiếng Việt xuất sắc của Trần thị Mai Ninh, nhà xb Đà Nẵng (1997).

ĐƯỜNG LÀNG TRONG XÓM TÔI - PHOTO BY PCH (2014)