Monday, April 20, 2020

1541. TIN BUỒN Nhà thơ HOÀNG HƯƠNG TRANG vừa qua đời vào ngày 14 tháng 4. 2020 tại Long Xuyên, hưởng thọ 84 tuổi