Monday, May 18, 2020

1591. NGUYÊN YÊN Bất diệt

Ãnh: Google image

đã qua hơn hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm ngày đêm
thời gian không gian ngả màu
cái còn lại duy nhất
của anh của em
vẫn không ngừng mọc lên

cái còn lại duy nhất
vết thương ngày hôm qua cho nhau
vẫn mọc lên
trơ vết thẹo lồi
tưởng vọng một ngày thôi đâm vào xương thịt

vết thương ngày hôm qua anh cho em
vẫn tiếp tục hành trình
những ngõ hoang những lối mòn rêu cỏ
ký ức còn mở mắt
quanh co không thể trở về

vết thương ngày hôm qua
vẫn trồi lên, trồi ra
như chúng ta
bao lần đơm hoa
bao lần vùng vẫy
cố thoát

hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm ngày đêm đã qua
vẫn như lần đầu
anh nhấn vào trong em
thứ khổ đau
ngàn đời rỉ máu

NGUYÊN YÊN