Wednesday, May 20, 2020

1594. BẦU TRỜI KHÓC Thơ Nguyễn Thị Thanh Bình - Vĩnh Điện phổ nhạc - Ca sĩ Bảo Yến trình bày


BẦU TRỜI KHÓC
Thơ Nguyễn Thị Thanh Bình
Vĩnh Điện phổ nhạc
Ca sĩ Bảo Yến trình bày
Bấm vào ảnh dưới đây để nghe: