Monday, May 25, 2020

1602. Thơ ĐẶNG QUANG TÂM Như một bóng mây

Photo by Phạm Cao Hoàng - Fox Valley (VA), 2017


Mây vẫn còn bay mây vẫn bay
Người đi/kẻ ở đợi đêm ngày
Núi cao không níu mây quay lại
Sao trách làm chi chuyện đổi thay

Cuối đời cam chịu thân lưu lạc
Trọn kiếp làm quen với đắng cay
Hỏi thử ai kia sao khéo họa
Khói bay hờ hững vẻ thành mây

Ngồi đây nhớ cố hương xa lắc
Ngàn dặm bằng như cái nắm tay
Cốt nhục tình thâm đâu nở bỏ
Tang thương một gánh vác hai vai

Mai này khi lúc mây thành khói
Mới biết ai là bạn của ai
Đốt nén hương lòng cho có lửa
Để đời ấm lại những đêm say

Mưa ở đâu về mưa tối nay
Đèn khuya thương nhớ/nhớ thương hoài
Gọi tên bè bạn nằm thao thức
Chẳng biết trong mơ sẽ gặp ai

Mây vẫn còn bay mây cứ bay
Đêm chưa hết nhớ kéo qua ngày
Tháng Năm chồng chất già thêm tuổi
Một kiếp trần ai vay trả vay

ĐẶNG QUANG TÂM
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông Tây Ninh)
23/5/2020