Thursday, June 11, 2020

1621. TIN BUỒN: Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC SƠN vừa qua đời vào ngày 11 tháng 6. 2020 tại Bảo Lộc , hưởng thọ 83 tuổi