Sunday, June 21, 2020

1636. Tranh CLAUDE MONET Họa sĩ người Pháp (1840-1926)


1540 bức tranh
CLAUDE MONET
Họa sĩ người Pháp (1840-1926)
Bấm vào bức tranh dưới đây
để xem 1540 bức tranh Claude Monet (Video dài 120 phút)

Claude Monet (1840-1926) - Self-portrait